Các Đơn Vị Được Cấp Giấy Phép Hoạt Động Đo Đạc Và Bản Đồ ! Update…

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa công bố danh sách 21 đơn vị được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Danh sách được đăng trên Cổng thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Danh sách các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bài viết cùng chuyên mục:

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

Quy định tại Điều 29 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ:

Đơn vị được cấp giấy phép đo đạc và bản đồ Khánh Hòa
Đơn vị được cấp giấy phép đo đạc và bản đồ Khánh Hòa

Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

1. Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.

2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.

3. Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực.

4. Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không.

5. Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

7. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình.

8. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển.

9. Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính.

10. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.

11. Thành lập bản đồ hành chính.

12. Đo đạc, thành lập hải đồ.

13. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.

Thực hiện theo đúng kế hoạch sở đề ra

Thực hiện nghiêm các quy định về công khai; minh bạch trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Để các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân có đầy đủ thông tin liên quan đến các tổ chức khi hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ trong việc ký kết các hợp đồng dịch vụ đo đạc và bản đồ quy định tại Điều 29 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ.

Danh sách các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) đo đạc và bản đồ tại Khánh Hòa.

1.jpg

2

3

Tư vấn & tình hình thị trường BĐS Nha Trang: 0905 366 008 Mr. Cường

 

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0913 703 757 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *