Thông qua danh mục 1.738 dự án thu hồi đất năm 2021 Trong năm 2020ha noi thong qua danh muc 1738 du an thu hoi dat nam 2021
Ảnh minh họa

Báo cáo tại Kỳ họp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông cho biết: Ước đến ngày 31/12/2020, số dự án thu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 457 dự án với diện tích 638,12ha; Số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất là 1.278 dự án với diện tích 3.883,88ha.

Như vậy, kết quả thu hồi đất trên địa bàn Thành phố ước đến ngày 31/12/2021 là 1.735 dự án, diện tích thu hồi 4.522ha, đạt 69,5% kế hoạch năm 2020.

Có được kết quả đó là do ngay từ đầu năm, các sở, ngành Thành phố đã chủ động phối hợp, tập trung hướng dẫn tháo gỡ cho các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện thị xã để triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng để thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Nhìn chung, các dự án đủ hồ sơ pháp lý đã được thẩm định đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng thời gian quy định; kết quả thu hồi đất, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, góp phần đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của quốc gia và địa phương. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của Thành phố dự kiến đạt 69,5%, cao hơn 2% so với kết quả thực hiện năm 2019 (67,23%).

Năm 2021, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết thông qua danh mục 1.738 dự án thu hồi đất với diện tích 6.068,63ha. Đồng thời, thông qua danh mục 663 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021, với diện tích 1.064,58ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2021 của HĐND Thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2021.

Trong năm thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp điều chỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố хеm xét vào kỳ họp giữa năm.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, các đại biểu đã thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố năm 2021.


Tác giả bài viết Thông qua danh mục 1.738 dự án thu hồi đất năm 2021 Trong năm 2020
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0913 703 757 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *