Thông tin quy hoạch Ban hành nghị định mới về triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2020

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.Luật Quy hoạch
Ban hành nghị định mới về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Ảnh minh họa: TTXVN

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành 1/1/2019 là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch. Đây là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển hạ tầng.

Đồng thời, giúp loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, gây cản trở đầu tư, phát triển, tạo rào cản ra nhập thị trường của doanh nghiệp, hàng hóa dịch vụ đang gây khó khăn cho việc huy động các nguồn lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Luật quy hoạch tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo minh bạch, công khai, công bằng trong huy động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển.

Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Quy hoạch, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch; xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch; thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết. Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết.


Tác giả bài viết: Thông tin quy hoạch Ban hành nghị định mới về triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2020
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0913 703 757 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *