Thông tin quy hoạch Chuyển hơn 8.000ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp năm 2020

Thông qua việc ban hành Nghị quyết 135/NQ-CP, Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh Nam Định đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020).

Theo quy hoạch, đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp của tỉnh Nam Định là 107.655ha, chiếm 64,03% tổng diện tích đất của tỉnh. Trong đó, 65.437,93ha (chiếm 38,92%) là đất trồng lúa, 20.940ha là đất nuôi trồng thủy sản, 8.294,38ha là đất trồng cây lâu năm, 550ha là đất làm muối…

Chiếm 35,56% diện tích đất toàn tỉnh là đất phi nông nghiệp với 59.798,93ha. Trong giai đoạn 2016-2020, 8.266,29ha đất nông nghiệp sẽ được chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Theo Nghị quyết này, UBND tỉnh Nam Định có nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), rà soát việc điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương có sử dụng đất, đảm bảo thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); việc điều chỉnh phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

quy hoạch đất Nam Định
Hơn 8.000ha đất nông nghiệp tại Nam Định sẽ được chuyển sang đất phi nông nghiệp

Cũng theo Nghị quyết, UBND tỉnh có trách nhiệm điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, kỹ thuật, đảm bảo các khu vực được thống nhất, đồng bộ; có chính sách, biện pháp phù hợp để tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất để người trồng lúa yên tâm sản xuất.

UBND tỉnh Nam Định cần quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách, phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, tránh tình trạng bỏ hoang đất đã cho thuê và đã giao. Quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch làm cụm công nghiệp, khu công nghiệp, phát triển đô thị, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất, đồng thời bảo vệ môi trường và khắc phục tình trạng mất cân đối giữa đất ở với đất xây hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Tăng cường thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kiên quyết không chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch; xử lý những trường hợp đã nhận đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.


Tác giả bài viết: Thông tin quy hoạch Chuyển hơn 8.000ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp năm 2020
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0913 703 757 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *